Extern Management

Ooit heeft iemand de veel aangehaalde uitspraak gedaan: “de ene helft van Nederland adviseert de andere helft”. Inderdaad heeft Nederland een zeer hoge dichtheid aan adviseurs, consultants, interimmanagers etc. etc. Waarom dan toch als zelfstandig projectmanager door het leven? Is dat niet het zoveelste bedrijf dat doorsnee managementdiensten aanbiedt? Is alles op dat gebied niet al eens gedaan, gezegd en geschreven? Ja en nee.

Ja…

Ik bied managementdiensten: interim- en project management met als kernexpertise organisatie, operatie, financiën en ICT. Mijn sterke kant is dat ik een praktijkmens ben; ik kom niet alleen vertellen of schrijven hoe het moet, maar kan het vooral ook zelf uitvoeren.

Ja…

Ook ik schrijf en rapporteer – natuurlijk. Maar ook hier zult u altijd mijn praktische instelling zien: een rapport of notitie is nooit een doel op zich. Altijd staat de praktische haalbaarheid en het rendement voor uw organisatie centraal.

Nee!

Mijn expertise ligt in de aanpak: nooit gefixeerd op één gebied. Wanneer bijvoorbeeld een ICT project gemanaged wordt, houd ik de financiële, organisatorische en operationele aspecten juist extra in het oog. Hoe vaak ontaarden projecten en veranderingsprocessen niet in een doel op zich in plaats van een middel om het rendement van uw organisatie te verbeteren? Te vaak heb ik in de praktijk meegemaakt dat de spreekwoordelijke “oogkleppen” leiden tot bedrijfs- en vakblindheid – en dat heeft nog nooit het gewenste resultaat geleverd.

Wat mag u van mij verwachten?

• Uiteraard een ruime ervaring: theoretische kennis in ruime mate in de praktijk gebracht.
• Leidinggevende capaciteiten: open deur misschien,maar o zo vaak schort het juist hieraan – ook bij externen!
• Een helicopterview indien nodig, een “mouwen-opstropen” mentaliteit indien nodig.
• Verantwoordelijkheidsgevoel: jegens de organisatie en jegens de opdracht
• Analytisch vermogen: snel en doordacht de essentie uit een probleemstelling halen
• Besluitvaardigheid: besluiten nemen op basis van informatie
• Betrouwbaarheid: een integere inzet ten behoeve van uw organisatie
• Doorzettingsvermogen: het vermogen om het gestelde doel ook daadwerkelijk te realiseren
• Empathisch vermogen: inleven in de organisatie en de medewerkers, elk besluit heeft een draagvlak nodig
• Geloofwaardigheid: geen luchtkastelen, maar haalbare doelen en duidelijke acties