Referentie Projecten

Situatie
Project implementatie maatwerk order entry met interfaces naar o.a. facturatie, datawarehouse, adresgegevens en schakelingen in telefooncentrales. Het project was ruim een jaar over tijd en er was nog geen zicht op een stabiele implementatie en bijbehorende datum “GoLive”.

Taken
Opstellen betrouwbare planning m.b.t. “GoLive”, het voorafgaande test- en acceptatietraject , overgangsfase en inbeheername. Resourcemanagement in orde brengen en de programmastuurgroep informeren.
Leiding geven aan het project, deelname aan de stuurgroep van het project.
Operationeel leiding geven aan de afdeling Applicatiebeheer binnen de projectkaders.

Actie
Opstellen crisisplan, nieuwe termijnen en garanties voor oplevering.
Hard ingrijpen in interne en externe projectteams.
Tijdens de GoLive 1 maand de complete Billing/Order Entry afdeling aangestuurd vanuit het project. Aansturen van externe leveranciers.
Timeboxen naar de “GoLive” datum in overleg met Directie en verantwoordelijk lijnmanagement

Resultaat
De systemen zijn volgens plan in gebruik genomen
Een duidelijk gedefinieerde “Tweede Fase” waarmee de opdrachtgever zelf verder kon.

Situatie
Verouderde werkplekken met een eigen datacentre. Het datacentre moest worden geoutsourced en de werkplekken moesten worden gemoderniseerd met virtuele desktops.

Taken
Opstellen planning na inventarisatie.
Leiding geven aan het project, deelname aan de stuurgroep van het project.
Externe leveranciers aansturen
Opstellen opleidingsplan
Exploiteren van de geoutsourcde infrastructuur.

Actie
Een afgebakend Proof of Concept uit laten voeren om de business case te ondersteunen en de techniek onder de knie te krijgen.
Overall planning opgesteld en op haalbaarheid getoetst.
Migratieplanning opgesteld voor alle backende.

Resultaat
Een implementatie in 2 stappen: pilot groep en “big bang” waar in één weekend alle werkplekken zijn omgebouwd, zowel de hardware als de virtuele desktop.